Skip to main content

SHEQ engineer

French

Faire progresser l'industrie pour un avenir meilleur

En collaboration avec ses clients, l'activité Grande Industrie d'Air Liquide invente des solutions de fabrication plus propres pour un avenir neutre en carbone. En tant que citoyens responsables de l'industrie, nous visons à créer un monde meilleur. Partenaire de confiance et engagé, nous apportons de la valeur et nous servons nos clients avec des solutions inégalées, innovantes, fiables et à faible émission de carbone.

Dutch

Vooruitstrevende industrie voor een betere toekomst

Samen met haar klanten bedenkt de business line Large Industries van Air Liquide schonere productieoplossingen voor een koolstofneutrale toekomst. Als verantwoordelijke burgers van de industrie, streven we naar een betere wereld. Als betrouwbare en toegewijde partner leveren wij waarde en bedienen wij onze klanten met ongeëvenaarde innovatieve, betrouwbare en koolstofarme oplossingen.

(French) Quelle sera votre contribution et comment vous épanouir dans ce poste ?

(Dutch) Hoe zal je bijdragen en groeien in deze functie?

SHEQ

Als SHEQ engineer maak je deel uit van het management team (MT) in Antwerpen. De belangrijkste taak is het naleven en implementeren van de wettelijke reglementering en de air liquide standaarden op het vlak van veiligheid, kwaliteit en milieu op de site. Dit door eigen personeel, projectteams en contractoren in deze vakgebieden te trainen, te controleren en bij te sturen om hieraan te voldoen. Je bent verder het eerste aanspreekpunt voor het behouden van de ISO certificering, klanten certificeringen op het gebied van kwaliteit en de overige bedrijfsvergunningen. 

Je geeft leiding aan de SHE officer die je bij deze zaken ondersteunt en werkt nauw samen met de productie, onderhoud en technology afdeling om deze doelen te verwezenlijken.

(French)Etes-vous LA personne faite pour ce poste ?

(Dutch) Ben jij de juiste persoon voor deze functie?

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? (niet limitatief) 

Tot de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de SHEQ engineer behoren:

 • het implementeren van de veiligheid werkprocessen zoals voorgeschreven door de Air Liquide standaarden, geldende BASF KWM wegwijzers en wettelijke bepalingen. Denk hierbij aan de vergunningen, LOTO, TRA, gebruik PBM etc. 

 • Het adviseren van collega’s en contractoren omtrent veiligheid en milieu zaken door middel van taak risico analyses

 • Het in de praktijk opvolgen van de regels door regelmatige veiligheidsrondgangen uit te voeren en de betrokken te ondersteunen en corrigeren indien nodig. 

 • Het coördineren, bijsturen en rapporteren van de site milieu aspecten. Afvalverwerking, emissies en opslag van gevaarlijke producten volgens de voorgeschreven regels 

 • leidende rol hebben in het kwaliteit document beheers systeem, AODOCS

 • Het opvolgen en beheren van de site specifieke ISO en GMP certificaties

 • het opvolgen en beheren van de operating permits en klant specifieke kwaliteits afspraken rond food&pharma. 

 • kwaliteit en milieu audits leiden. 

 • aansturen van de SHE officer. 

 • Draagt bij aan de analyses van: veiligheid- milieu- en kwaliteit incidenten en het doen van voorstellen tot preventieve maatregelen volgende een root cause analyse

 • bijhouden van de site KPI aangaande veiligheid, kwaliteit en millieu 

 • Specifieke vaardigheden / vereisten:

 • sterke communicatieve vaardigheden om constructief overleg te plegen tussen de betrokken personen en afdelingen

 • pro actieve houding in het benaderen van collega’s en contractoren op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu

 • inlevingsvermogen in de technische omgeving waarin men werkt en de uitdagingen die men tegenkomt

 • Gestructureerd kunnen werken, zowel digitaal als tijdens audits en rondgangen

 • sterk verantwoordelijkheidsgevoel en dit kunnen overdragen op de betrokkenen. 

 • Kennis van de Belgische wet en regelgeving in zaken van veiligheid en milieu

 • (French) Nos différences font notre performance

  Chez Air Liquide, nous nous engageons à créer un environnement de travail collaboratif et inclusif qui reflète la diversité de nos collaborateurs, de nos clients, des patients et de nos parties prenantes ainsi que des cultures à travers le monde.

  Nous accueillons et considérons les candidatures de tous les candidats qualifiés, quel que soit leur parcours. Nous sommes convaincus qu'une organisation diversifiée permet à nos collaborateurs de révéler leur talent, à la fois individuellement et collectivement, et qu'elle contribue à renforcer notre capacité d'innovation en faisant vivre nos fondamentaux, en agissant pour le succès/la réussite du Groupe et en créant un environnement engageant, dans un monde en mutation.

  (Dutch) Onze verschillen maken onze prestaties

  Bij Air Liquide zijn we toegewijd aan het creëren van een collaboratieve en inclusieve werkomgeving die de diversiteit van onze werknemers, klanten, patiënten en stakeholders, en culturen over de hele wereld weerspiegelt.

  Wij verwelkomen en overwegen sollicitaties van alle gekwalificeerde kandidaten, ongeacht hun achtergrond. Wij geloven dat een diverse organisatie onze mensen in staat stelt hun talenten naar boven te brengen, zowel individueel als collectief, en helpt ons vermogen te versterken om te innoveren door onze grondbeginselen tot leven te brengen, te handelen voor het succes van de Groep en een boeiende omgeving te creëren in een veranderende wereld.

  D'autres ont aussi consulté

  SHEQ engineer

  Entreprise:
  Air Liquide
  Ville:
  Anvers
  Type de contrat: 
  CDI, Temps plein
  Diplôme: 
  Master
  Publiée:
  10.05.2023
  Partagez ce job maintenant: