REScoop Vlaanderen vzw

REScoop Vlaanderen vzw
About us: 

REScoop.Vlaanderen vzw is de Vlaamse federatie van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie. Momenteel telt onze vzw een 17 tal leden, verspreid over heel Vlaanderen. Onze vzw is partner in het Europese Interreg project RHEDCOOP (staat voor Renovatie Hernieuwbare Energie en Diensten door COOPeraties). Vijf van onze lidcoöperaties zullen in het kader van dit RHEDCOOP- project (tot 4/2021) een aantal demoprojecten rond hernieuwbare energie en energie-efficiëntie uitvoeren in hun regio.

Company Location:

Address information