Lantis

Lantis
Over ons: 

Met de Oosterweelverbinding werken we samen aan een betere bereikbaarheid en een grotere leefbaarheid in en rond de Antwerpse Ring. Door het sluiten van de Ring en het verhogen van de Scheldekruisende capaciteit geven we ruimte aan de stedelijke economie en aan de haven, zodat de motor van onze welvaart kan blijven draaien. Door in te zetten op robuuste en slimme infrastructuur verhogen we de verkeersveiligheid van het Antwerpse wegennet. Door werk te maken van leefbaarheidsmaatregelen die de aanwezigheid van de ringsnelweg beter inkapselen in het stedelijk weefsel, verminderen we de geluidsoverlast en verbeteren we de luchtkwaliteit.

Rijnkaai 37
2000 Antwerpen
België

Bedrijfslocatie:

Adresinformatie

Rijnkaai 37
2000 Antwerpen
België