Handicap International Belgium

Handicap International Belgium
Over ons: 

Elke dag zetten onze teams zich in in een zestigtal landen in het Zuiden. Ze helpen handicaps voorkomen, verzorgen mensen met een handicap en begeleiden hen op hun weg naar autonomie en integratie in de samenleving. Handicap International ondersteunt ook kwetsbare mensen in noodsituaties zoals natuurrampen en gewapende conflicten.

Rue de l'Arbre Bénit, 44
1050 Bruxelles
België

Bedrijfslocatie:

Adresinformatie

Rue de l'Arbre Bénit, 44
1050 Bruxelles
België