IDEWE

IDEWE
Over ons: 

De Groep IDEWE wenst bij te dragen tot de fysieke en psychische integriteit van de burger en schade aan diens leef- en werkomgeving te voorkomen.

De Groep IDEWE wenst op deze wijze een belangrijke maatschappelijke meerwaarde te betekenen door mee te werken aan een hogere werkbaarheidsgraad van de volwassen bevolking, aan het beperken van de verliezen voor de werkgever en de ganse samenleving, aan een verbetering van het werkklimaat en de persoonlijke ontwikkeling van elke individuele werknemer en aan het beheersen van de diverse vormen van milieuschade.

De groep handelt in de overtuiging dat het beperken van het aantal schadegevallen en de omvang ervan ten goede komt aan een welvarender maatschappij die een belangrijke waarde toekent aan de kwaliteit van het leven. De kwalificatie, de vorming en het welzijn van het eigen personeel verdienen hierbij bijzondere aandacht.”

De Groep IDEWE beschikt over regionale kantoren in Leuven, Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Mechelen, Namen, Roeselare en Turnhout. Daarnaast heeft IDEWE de beschikking over 150 medische centra, die over het hele land verspreid zijn.

De Groep IDEWE bestaat uit IDEWE vzw en IBEVE vzw.

Industrie: 
Non-profitorganisatie-management

Kaart

Address information