Ville de Bruxelles

Stad Brussel
Over ons: 

Met zo’n 3700 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet, kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

De Cel Speciale Technieken van het Departement Stedenbouw is belast met de ontwikkeling en de studie van projecten rond elektrische, sanitaire en verwarmingsinstallaties in de gebouwen van de Stad en met de opvolging van de werfdossiers rond deze projecten.

De cel volgt ook de werfdossiers op met betrekking tot speciale technieken die opgenomen zijn in algemene stedenbouwkundige dossiers en die deel uitmaken van het onderhoud en de herstelling van de hierboven vernoemde installaties.

Ook het onderhoud en het technisch beheer van de stadsfonteinen valt onder de verantwoordelijkheden van deze cel.

Industrie: 
Rijksoverheid

Kaart