Eiffage

Eiffage
Over ons: 

Eiffage is aanwezig in 70 landen, heeft 74 000 medewerkers en zo’n 100 000 werven/jaar. De groep steunt op de ervaring van zijn 63.000 medewerkers en heeft in 2016 een omzet gerealiseerd van om en bij de 14 miljard euro’s op meer dan 100.000 werven.

De Groep Eiffage is één van de Europese leiders in de bouwsector en in concessies voor openbare werken.

Verdeling van de activiteiten:

·         Infrastructuur: 28%

·         Bouw: 28%

·         Energie: 28%

·         Concessies: 16%

Eiffage Concessions is een aannemer-concessiehouder voor de aanleg van autosnelwegen en grote infrastructuurwerken, publieke voorzieningen, gebouwen en stadsvernieuwing. De onderneming verzekert de financiering, het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de gerealiseerde projecten.

Eiffage Construction groepeert alle activiteiten m.b.t. bouw, projectontwikkeling en facilitair management: woningen, kantoren, publieke voorzieningen, commerciële centra, industriële sites, historische monumenten, …

Eiffage Infrastructures ontwikkelt de activiteiten m.b.t. grondverzet, wegenbouw, civieltechnische werken en de bouw van spoorwegen en funderingen. Ze is ook gespecialiseerd in metalen constructies: kunstwerken, gevels, gebouwen, mechanische constructies, offshore, ketelbouw, industrieel onderhoud, kraan- en leidingwerk.

Eiffage Energie is gespecialiseerd in elektriciteit, airconditioning en automatisering van procedés. Eiffage Energie biedt een kant-en-klare dienstverlening aan: ontwerp, realisatie, exploitatie en onderhoud van technische installaties in het algemeen en specifieke voorzieningen en dit in elke sector.

Bedrijfslocatie:

Adresinformatie