Erasmushogeschool

Erasmushogeschool
Over ons: 

De Erasmushogeschool Brussel telt 20 professionele bacheloreopleidigen en 7 academische kunstopleidingen.  Daarnaast biedt de hogeschool meerdere voortgezette opleidingen (banaba's), en via het centrum voor permanente vorming EhB+ ook postgraduaten en bij- en nascholingen aan.

De hogeschool ontleent haar naam aan de humanistische filosoof Desiderius Erasmus. De Erasmushogeschool Brussel vertrekt bij haar werking vanuit een humanistische visie. Recht op vrijheid en menswaardigheid, geloof in menselijk kunnen, met elkaar in open, rationele dialoog gaan en zelf verantwoordelijkheid nemen staan hierbij centraal. Die verantwoordelijkheid, voor de wereld, de maatschappij en zichzelf, mondt uit in duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

Integriteit, vertrouwen, engagement, transparantie en autonomie zijn de onderliggende waarden die ons gedrag en onze interactie sturen. De Erasmushogeschool Brussel staat daarnaast ook voor pluralisme: we verwelkomen uiteenlopende levens- en wereldbeschouwingen en sporen tegelijkertijd iedereen aan om diversiteit te omarmen, zichzelf permanent in vraag te stellen en nieuwe inzichten te verwerven. Een wetenschappelijk-kritische, onderzoekende houding is de leidraad voor onze werking.

Bedrijfslocatie:

Adresinformatie