Bedrijfsprofiel profile for americanembassy_15090

Over ons: 

De missie van de Ambassade van de Verenigde Staten bestaat erin de belangen van de Verenigde Staten te bevorderen, en Amerikaanse burgers in België te dienen en te beschermen.

De Ambassadeur is de persoonlijke vertegenwoordiger van de President van de Verenigde Staten. Als voornaamste pleitbezorger van het beleid van de Verenigde Staten, wordt hij bijgestaan door personeel van het Department of State en andere overheidsinstellingen uit Washington.

De Ambassade rapporteert en analyseert ontwikkelingen in België die van belang zijn voor de Verenigde Staten, en ondersteunt een brede waaier aan Amerikaanse beleidsinitiatieven.

De Ambassade bevordert de economische en commericiële belangen van de Verenigde Staten, en de export van Amerikaanse landbouw- en industriële producten en diensten, en helpt hoe dan ook Amerikaanse bedrijven, werknemers en investeerders.

De Ambassade brengt de overheid en een brede waaier van organisaties en individuen samen om gemeenschappelijke waarden te bevorderen. Deze houden ondermeer verband met de vrijheden van het individu, mensenrechten en democratie, en de rechtstaat.