You are here

Op zoek naar een ingenieur wanhopig

België kampt met een tekort aan ingenieurs. Dat is een feit. Door het groeiende belang van wetenschap en technologie en de digitalisering van de samenleving wordt engineering steeds belangrijker. En toch vinden bedrijven niet genoeg ingenieurs.
op_zoek_ingenieur_belgie

Ingenieur, een essentiëler beroep dan ooit tevoren

De ingenieur is inderdaad aanwezig in alle geledingen van het bedrijf en de maatschappij en speelteen essentiële rol. Dit geldt met name voor de industrie en de bouwsector,die innovatieve oplossingen moeten ontwikkelen om nieuwe uitdagingen aan te gaan, op vlak van bijvorbeeld energie en milieu, de strijd tegen de opwarming van de aarde, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, enz.

Sommige bouwbedrijven moeten contracten weigeren omdat ze niet genoeg gekwalificeerde ingenieurs kunnen vinden. Dit structureel tekort aan ingenieurs heeft uiteraard consequenties voor bedrijven. Als ze niet over voldoende gekwalificeerde werknemers beschikken, kunnen bedrijven geen contracten aanvaarden,wat een impact heeft op hun omzet en op de groei van de economie van het land in het algemeen.

Deze bedrijven zijn op zoek naar andere oplossingen, bijvoorbeeld het inzetten van andere wetenschappers zonder een ingenieursdiploma, zoals natuurkundigen en computerwetenschappers. Maar dat is niet genoeg.

Het belang van een goed doordacht retentiebeleid

Veel bedrijven hebben ook te kampen met een gebrek aan retentie van hun ingenieurs. De reden hiervoor is de talentoorlog die heerst op de arbeidsmarkt, waar ze door concurrerende bedrijven proactief worden aangesproken.

Een goed doordacht retentiebeleid is daarom cruciaal. Wij zijn van mening dat voor jonge ingenieurs het salaris niet het belangrijkst is, maar dat carrièreperspectieven voor hen belangrijker zijn. Zij hechten ook veel belang aan het evenwicht tussen werk en privéleven.

Over de grenzen heen

Het tekort aan ingenieurs op de Belgische arbeidsmarkt stimuleert bedrijven om over de grenzen heen te kijken. Uit Europese statistieken blijkt dat het aantal ingenieurs dat jaarlijks in België wordt opgeleid en afstudeert, berekend per miljoen inwoners, minstens 50% lager ligt dan in onze buurlanden (Duitsland, Frankrijk, Nederland).

Besix bijvoorbeeld, een multidisciplinair bedrijf met een leidende positie in de bouw- en vastgoedontwikkelingsmarkt, gevestigd in Brussel, haalt Portugese ingenieurs in huis omdat ze eenvoudigweg geen gekwalificeerde kandidaten kunnen vinden in België.       

Jonge mensen aanmoedigen om ingenieurswetenschappen te studeren

Het is daarom van essentieel belang om jongeren te blijven sensibiliseren en hen aan te moedigen een technische studie te volgen om te voorkomen dat bedrijven in de komende jaren met een nog nijpender tekort te kampen krijgen. 

Het aantrekkelijker maken van het ingenieursonderwijs is volgens ingenieurs en bedrijven absoluut noodzakelijk om het huidige tekort te overwinnen en ervoor te zorgen dat het in de toekomst niet verergert. En het begint in het voortgezet onderwijs. STEM-cursussen (Science, Technology, Engineering, Mathematics) geven jonge mensen de kans om al op jonge leeftijd de wereld van wetenschap, techniek en technologie te betreden. Dit blended learning-model is bedoeld om studenten de gelegenheid te geven om het oplossen van problemen op een concrete manier te ervaren, omdat jongeren de neiging hebben om de wetenschap te ontvluchten omwille van de te abstracte kant ervan.

.

 

 

 
Deel nu:
Met meer dan 8.800 medewerkers is de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer (MIVB) één van de grootste werkgevers van Brussel en speelt cruciale rol in de mobiliteit van de hoofdstad.