Elia

Elia
Over ons: 

Elia is de beheerder van het hoogspanningsnet van 30 000 tot 380 000 Volt. 

Onze onderneming beschikt over een wettelijk monopolie. Wij zijn dan ook onderworpen aan een bijzonder wettelijk kader en staan onder het toezicht van regulatoren. Die moeten onze manier van werken (bv. de tarieven) controleren en goedkeuren. Meer informatie hierover vindt u op de pagina’s Wettelijk kader en Regulatoren. 

Om de belangrijkste aspecten van de sector waarin wij werken te begrijpen, kan u terecht op de pagina Spelers op de elektriciteitsmarkt. Ons nieuws kan u volgen via de pagina Newsroom. Voor meer diepgaande informatie raadpleegt u onze publicaties en rapporten onder Publicaties.

Onze onderneming wordt beheerd volgens de principes van corporate governance. Alle informatie hierover en de samenstelling van de verschillende organen alsook van het college van commissarissen vindt u onder Corporate Governance .

Elia heeft ook de Users’ Group opgericht, een overlegorgaan dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de netgebruikers. Meer informatie onder Users' group.

Elia wil verder gaan dan zijn wettelijke opdracht, meer bepaald als een maatschappelijke stakeholder. Ontdek de initiatieven die Elia neemt en ondersteunt onder Corporate Social Responsibility.

Elia maakt deel uit van de Elia groep. Om meer te weten over onze internationale activiteiten, bezoek onze website www.eliagroup.eu.

Bedrijfslocatie: