Skip to main content

Project Manager voor de projecten WeLearn en WeTeach (m/v/x) – Oeganda

Omschrijving van de vacature

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, voert de Belgische gouvernementele samenwerking uit. Daarnaast werkt het agentschap ook voor rekening van andere nationale en internationale opdrachtgevers. Samen met zijn partners in binnen- en buitenland reikt Enabel oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen aan te pakken: klimaatverandering, verstedelijking, menselijke mobiliteit, vrede en veiligheid, economische en sociale ongelijkheid, en wereldburgerschap. Enabel heeft 2000 medewerkers. Het agentschap beheert zowat 170 projecten in een twintigtal landen, in België, Afrika en het Midden-Oosten.

Context
Enabel in Oeganda zal een nieuwe landenportefeuille 2023-2027 uitvoeren, met financiering van de Belgische regering en de Europese Unie. De nieuwe portefeuille is gericht op de regio's Rwenzori/Albertine, West-Nijl, Busoga en Central. De algemene doelstelling is dat “jongeren en vrouwen in Oeganda actieve, economisch onafhankelijke burgers worden in een duurzame samenleving die de mensenrechten respecteert en basisdiensten van goede kwaliteit aanbiedt’’. Dat willen we bereiken via twee pijlers.

De eerste pijler focust op jongeren, en in het bijzonder jonge vrouwen, en beoogt hen
de juiste beroepsvaardigheden aan te leren en reële kansen te bieden om een inkomen te genereren en bij te dragen aan de economie door middel van duurzaam, waardig werk.

De tweede pijler moet ervoor zorgen dat het recht op veilig en hoogwaardig onderwijs en gezondheidszorg op transparantere wijze wordt gewaarborgd, in het bijzonder voor de meest behoeftige bevolkingsgroepen, zoals kinderen, vrouwen en meisjes, en ook vluchtelingen en gastgemeenschappen. Deze pijler is onderverdeeld in drie projecten, namelijk:

• Onderwijs (WeLearn),
• Gezondheid (WeCare) en
• Opleiding tot verpleegkundige (WeTrain4Health).
Het WeLearn-project zal het lager secundair onderwijs ondersteunen door ervoor te zorgen dat huishoudens, gemeenschappen en adolescenten zich bewust zijn van, toegang vragen tot, gelijke toegang hebben tot en een kwaliteitsvol, inclusief lager secundair onderwijs afronden. Ten tweede zal het project de mogelijkheid onderzoeken om de kosten van het onderwijs te verlagen en de financiële capaciteit van de scholen te vergroten. Verder zullen de lokale onderwijsambtenaren, schooldirecties en leerkrachten worden ondersteund om een breder aanbod van hoogwaardige onderwijsdiensten en 
-middelen, laagdrempeligere en inclusievere leeromgevingen en relevanter onderwijs van hogere kwaliteit voor middelbare scholieren te kunnen bieden. Om dit te bereiken is het de bedoeling holistische steun te verlenen aan middelbare scholen door een veilige en genderbewuste leeromgeving te creëren, uitrusting ter beschikking te stellen en de vaardigheden van de leerkrachten te verbeteren via permanente professionele ontwikkeling. Ten slotte worden de lokale overheid en de bestuursstructuren versterkt en een meer participatief en verantwoord onderwijsbeheer en -leiderschap bevorderd, waarbij ook sociaal uitgesloten groepen, zoals meisjes, vluchtelingen en personen met een beperking, worden betrokken. 
Het door de EU gefinancierde WeTeach-project maakt deel uit van het G4DU-initiatief. Het zal vooral gericht zijn op de professionele ontwikkelingsactiviteiten voor leraren en hoofdonderwijzers en op de versterking van de capaciteiten van de districtsonderwijsdiensten in de subregio West-Nijl en Acholi.
Het WeLearn- en het WeTeach-programma delen de visie en het resultatenkader, maar worden in verschillende geografische gebieden uitgevoerd.
In deze context is Enabel op zoek naar een Project Manager met expertise in Onderwijs.

Functiebeschrijving

Als Project Manager voor de WeLearn en de WeTeach-projecten van Enabel rapporteer je rechtstreeks aan de Portfolio Manager en stuur je het team dat instaat voor je project aan.

Verantwoordelijkheden:

- Je werkt bij Enabel als de Project Manager;
- Je bent verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het project (inhoud, planning, budget, kwaliteit);
- Je coördineert de verwezenlijking van de activiteiten om de doelstellingen van het project te bereiken;
- Je ondersteunt de personen die zijn aangeduid om het veranderingsproces te leiden;
- Je draagt bij aan de capaciteitsversterking van de partnerorganisaties;
- Je coördineert het leerproces over hoe een programma of project bijdraagt aan de ontwikkeling van de sector;
- Je geeft leiding aan het team waarvoor je hiërarchisch verantwoordelijk bent;
- Je zorgt ervoor dat relevante informatie over de resultaten beschikbaar is voor monitoring en evaluatie zodat de performantie kan worden opgevolgd, besluitvorming, leren en rapportage mogelijk zijn.

Gewenst profiel

Vereist opleidingsniveau
· Je hebt een masterdiploma in Onderwijsmanagement, Volwassenenonderwijs, Overheidsbeheer, Personeelsbeheer of ander relevant domein in verband met het expertisegebied.
Vereiste ervaring 
• Je hebt minstens 5 jaar relevante ervaring in het aansturen van internationale ontwikkelingsprojecten;
• Je hebt minstens 5 jaar relevante ervaring in het beheer op onderwijs gebaseerde projecten;
• Je hebt ervaring als teamleider;
• Ervaring in meerdere projecten is een pluspunt.
Vereiste kennis en vaardigheden
• Je hebt een grondige kennis van de methodes voor projectmanagement;
• Je hebt een grondige kennis op de specifieke gebieden van gelijke onderwijskansen, onderwijs- en leerstrategieën, capaciteitsopbouw en mentorschap;
• Je hebt aantoonbare ervaring met programmering in gendermainstreaming, onderwijs voor meisjes en/of gendergelijkheid;
• Kennis van de ontwikkeling van schoolbeleid, modaliteiten voor bijscholing, inkomensgenererende schoolprojecten en kaders voor een veilige leeromgeving; 
• Je hebt competenties in monitoring en evaluatie;
• Je gaat resultaatgericht te werk;
• Je spreekt en schrijft vlot Nederlands of Frans. Gezien Engels de werktaal is in Oeganda en gezien je in een internationale omgeving zal werken, is een uitstekende kennis van het Engels vereist. 
Je verbindt je ertoe de visie, missie en waarden van Enabel te respecteren ().

Ons aanbod

• Een boeiende, interessante en afwisselende job in een internationale omgeving;
• Een overeenkomst van 45 maanden. Je bent gestationeerd in Kampala;
• Je wordt bij Enabel tewerkgesteld in de functie van ‘Intervention Manager’. Een loonpakket dat bestaat uit het brutomaandsalaris volgens onze loonschalen (klasse 6), plus voordelen verbonden aan het expatstatuut bij Enabel, zoals een verwijderingsvergoeding, een standplaatsvergoeding, een hardshipvergoeding, een (geplafonneerde) terugbetaling van de huisvestingskosten, een tussenkomst in de verhuiskosten en installatiekosten, een (geplafonneerde) terugbetaling van het schoolgeld voor meereizende kinderen, een verzekeringspakket voor het hele gezin waaronder een repatriëringsverzekering, eenmaal per jaar vliegtuigtickets heen en terug voor het hele gezin, enz.;
• In geval van expatriëring zonder gezinsleden (personen ten laste), tot 6 extra heen-en terugvluchten per jaar naar het land van herkomst of een andere bestemming (met een bovengrens volgens het reglement van Enabel).

De verschillende bedragen variëren naargelang de erkende relevante ervaring voor de functie en de gezinssamenstelling.

Naar aanleiding van deze procedure kan een wervingsreserve van succesvolle kandidaten voor drie jaar aangelegd worden voor elke gelijkaardige functie.

Iedereen die voldoet aan de voorwaarden in deze vacature mag solliciteren. Enabel zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit onder zijn medewerkers. We discrimineren niet op basis van geslacht, afkomst, leeftijd, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of andere factoren, maar selecteren op competenties

Anderen bekeken ook

Project Manager voor de projecten WeLearn en WeTeach (m/v/x) – Oeganda

Bedrijf:
Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap
Gemeente:
Brussels
Contracttype: 
Vast contract, Voltijds
Categorieën: 
Project Manager
Opleidingsniveau: 
Specialisatie
Carriereniveau: 
Manager
Gepubliceerd:
27.04.2023
Deel deze vacature nu: