Skip to main content

Project Engineer Electrical Designs

Bij wie ga je werken?

Vecon Engineers is een technisch projectbureau actiefin Zuid-Nederland en Vlaanderen Met een multidisciplinair team van60 engineers uit Nederland en België tackelen we complexevraagstukken binnen de technische dienstverlening, procesindustrie,machinebouw en productie-industrie. 

We nemen eentopsportmentaliteit mee in ons werk en gaan voor het besteresultaat. Met gedreven engineers die alles uit hun talent willenhalen, dringen we door tot de kern van elke uitdaging. Zo maken wesamen partners blij en zijn onze engineers trots op het project datze hebben afgerond.

Wat ga jedoen? 

Met behulp van jouw vakkennisin EPLAN zul je nauwkeurige elektrische schema's ontwikkelen, enneem je de rol op als de technische sleutelfiguur die de vlotte engeplande voortgang van projecten waarborgt. Werk samen metenthousiaste teamleden binnen een levendige setting, waarbij jouworganisatorische talenten en proactieve aanpak een essentiëlebijdrage leveren aan het succes van onzeprojecten.

 • Ontwikkel nauwkeurige enuitgebreide elektrische schema's voor diverseprojecten.
 • Neem het voortouw in het ontwerpen,plannen en implementeren van elektrische systemen in industriëleelektrische en automation projecten.
 • Zet jeexpertise en vaardigheden in het opstellen van elektrischetekeningen met EPLAN in om projecten efficiënt uit tevoeren.
 • Fungeer als centraal aanspreekpunt voortechnische vraagstukken van Project Engineers, Project Managers enandere teamleden over lopende projecten.
 • Werkaan maximale klanttevredenheid door te zorgen voor kwalitatieveelektrische schema's en het succesvol afronden van industriëleautomatisatie- enelektriciteitsprojecten.

Daarnaast beschik je over: 

 • Bewezen expertise en bekwaamheid in hetopstellen van elektrische tekeningen met behulp van EPLAN, waardoorje een waardevolle bijdrage kunt leveren aanprojectinitiatieven.
 • Een bachelor- ofmasterdiploma in elektromechanica, elektrische engineering of eenverwant vakgebied.
 • Robuuste organisatorischebekwaamheden om de naadloze uitvoering van industriëleautomatisatie- en elektrificatieprojecten teondersteunen.

Watbieden wij?

 • Een salarisvan minimaal €3.200 en maximaal €4.500 afhankelijk van kennis enervaring.
 • Eindejaarspremie van 1/12 pergepresteerde maand, vanaf 6 maandentewerkstelling
 • Jaarlijkse premie naar rato vangepresteerde maanden
 • Jaarlijkse ecocheques vanmaximaal €250, bij onvolledige prestatie heb je recht op een deelvan de premie
 • Maaltijdcheques van €8,- perdag
 • Bij een arbeidsduur van 40 uur per week,heb je recht op 20 vakantiedagen en 12 ADVdagen
 • Indien thuiswerk mogelijk is bij hetproject, een netto vergoeding van €154,- permaand
 • De vakantietoeslag bedraagt 92% van hetmaandsalaris naar rato dat je in dienst bent geweest en wordt hetvolgende jaar uitbetaald
 • Verlof wettelijkefeestdagen (10 dagen, indien op zondag dan iederedag)
 • Mogelijkheid tot studie via VeconEngineers

Bij Vecon Engineers krijgje alle ruimte jezelf te ontwikkelen. Met de (markt)kennis vanVecon gaan we samen ontwikkelingsplannen maken. Daarbij kijken wenatuurlijk ook naar wat je interessant vindt om tedoen.

Hebben we je interessegewekt?

Solliciteer dan voor01-05-2024!

Wil je toch nog wat meer informatieover deze functie of de mogelijkheden bij Vecon Engineers? Op onzewebsite www.veconengineers.com vind je van alles over de ervaringenvan onze engineers en de projecten waar we aan werken. Volg ons ookop LinkedIn, Facebook en Instagram als je op de hoogte wiltblijven!

Liever direct, persoonlijk contact? Jekunt contact opnemen met Stef Hambeukers. Hij helpt jegraag!

T: +31 (0)6 45 27 4351

E:stef.hambeukers@veconengineers.com

Anderen bekeken ook

Project Engineer Electrical Designs

Bedrijf:
Vecon Engineers
Gemeente:
Geel
Contracttype: 
Vast contract, Voltijds
Categorieën: 
Project Engineer, Engineer Electrotechniek
Opleidingsniveau: 
Bachelor
Gepubliceerd:
25.03.2024
Deel nu: