Skip to main content

Service Engineer Luxembourg

The role

Is je dag geslaagd als je als jij kan garanderen dat de machines optimaal werken en als de klanten tevreden zijn over je werk? Als field service engineer staat je in contact met een team van collega's dat zorgt voor je dagelijkse planning, de juiste en tijdige levering van de reserveonderdelen en je op afstand ondersteunt bij complexere technische problemen.

Wij zijn op zoek naar iemand die graag autonoom werkt in verschillende bedrijven. Reis je graag naar verschillende klanten in uw specifieke regio? Dan kan je de dag thuis beginnen en naar de klant rijden met een bestelwagen die volledig is uitgerust met veilig en degelijk gereedschap.

Krijg je energie als je nieuwe dingen kunt leren? Onze klanten hebben verschillende soorten compressoren met diverse technologieën (van mechanisch, elektronisch tot Internet of Things en complexe besturingsmechanismen) waardoor je kan groeien in technieken en specialisaties op basis van je interesses en ervaring. We zijn trots op onze opleidingsmogelijkheden, ondersteund door experts die ook nadenken over hoe service er in de toekomst uit zal zien.

Ben je gebeten door techniek? Hou je ervan om elke dag aan een andere compressor te sleutelen? En ben je pas tevreden als je je job en service rapport succesvol hebt afgesloten? Dan willen we je graag beter leren kennen en zien of het klikt. Niet alleen met onze functie als field service engineer, maar ook met onze eigen bedrijfswaarden.

Are we a good fit?

Het Zweedse Atlas Copco heeft de wereldwijde hoofdzetel van haar compressoractiviteiten in België. Veel van onze producten zijn dus “Made in Belgium”. Toch blijft de menselijke Zweedse cultuur door de aderen stromen van onze 38.000 werknemers in meer dan 90 landen.

Onze cultuur biedt een warm respect voor elk individu en streeft naar een sterke diversiteit. We investeren in onze klanten, in het milieu, ..., maar toch in de eerste plaats in onze mensen. Zo zorgen we voor een stimulerende omgeving waarin je de kans krijgt je competenties verder te ontwikkelen en initiatief te nemen. Hiernaast hebben we aandacht voor de balans werk-privé, zodat je beide zo goed mogelijk kan combineren.

Regio

Wallonie/Luxemburg

The role

Votre journée est-elle réussie si vous pouvez garantir que les machines fonctionnent de manière optimale et si les clients sont satisfaits de votre travail ? En tant qu'ingénieur de service sur le terrain, vous serez en contact avec une équipe de collègues qui s'occupera de votre planning quotidien, de la livraison correcte des pièces de rechange et vous assistera à distance à résoudre les problèmes techniques plus complexes.

Nous recherchons une personne qui aime travailler de manière autonome dans différentes entreprises. Vous aimez vous rendre auprès de différents clients dans votre région spécifique ? Vous pouvez alors commencer la journée de la maison et vous rendre chez le client avec une camionnette entièrement équipée d'outils sûrs et solides.

Apprendre de nouvelles choses vous procure de l’énergie ? Nos clients ont plusieurs types de compresseurs avec différentes technologies (mécanique, électronique à l'Internet ou aux choses et mécanismes de contrôle complexes) ce qui vous permet d'évoluer dans des techniques et des spécialisations en fonction de vos intérêts et de votre expérience. Nous sommes fiers de nos possibilités de formation, soutenues par des experts qui réfléchissent également à ce que sera le service à l'avenir.

Êtes-vous mordu par la technologie ? Vous aimez travailler sur un compresseur différent chaque jour ? Et vous n'êtes que satisfait quand vous avez terminé le travail et le rapport de service avec succès?

Nous aimerions dès lors mieux vous connaître et voir si le courant passe. Non seulement avec le poste, mais aussi avec nos valeurs d'entreprise.

Are we a good fit?

La société suédoise Atlas Copco a établi le siège mondial de ses activités dans le domaine des compresseurs en Belgique. Beaucoup de nos produits sont donc "Made in Belgium". Pourtant, la culture suédoise humaine continue de circuler dans les veines de nos 38 000 employés dans plus de 90 pays.

Notre culture offre un respect chaleureux à chaque individu et vise une forte diversité. Nous investissons dans nos clients, dans l'environnement, ..., mais en premier lieu dans nos collaborateurs. Nous garantissons ainsi un environnement stimulant dans lequel vous avez la possibilité de développer vos compétences et de prendre des initiatives au quotidien. De plus, nous veillons à l'équilibre entre le travail et la vie privée, afin que vous puissiez combiner au mieux les deux.

Région

Wallonie/Luxembourg

Passionate people create exceptional things

Did you know that the solutions we develop are a key part of most industries? Electronics, medical research, renewable energy, food production, infrastructure and many more. We´re everywhere!
Working with us means working with the latest technologies and groundbreaking, sustainable innovations. With our inclusive and caring environment, you get the support and inspiration you need to grow. Here, your ideas are embraced, and you never stop learning.

Interested in being part of our team? Join us on our journey for a better tomorrow.

Anderen bekeken ook

Service Engineer Luxembourg

Bedrijf:
Atlas Copco
Gemeente:
Overijse
Contracttype: 
Vast contract, Voltijds
Categorieën: 
Field Service Engineer
Opleidingsniveau: 
Master
Gepubliceerd:
04.10.2022
Deel deze vacature nu: